FacebookTwitterLinkedin

Vakken en kazernevolgordetabel afgerond

DekkingsplanNog wat laatste zaken moeten worden afgerond en dan heeft de projectgroep de elementen van het dekkingsplan: de vakken en de kazernevolgordetabel (KVT) gereed.

Nieuwe methode

Op basis van een nieuwe methode van berekenen zijn nieuwe vakken gemaakt. Werden voorheen de vakken op objectniveau berekend en ingedeeld, in de nieuwe methode is gebruik gemaakt van de wegenstructuur. De brandweervoertuigen komen immers via de weg om hulp te verlenen. Op alle berijdbare wegen is berekend welk voertuig het snelste is, daar waar voertuigen van verschillende korpsen elkaar ‘met de bumper raken’ is een vak geknipt. Op basis van deze vakken is vervolgens een kazernevolgordetabel ontstaan. Doordat deze methode een stuk nauwkeuriger is dan de vorige, is de doelstelling ‘een verdeling van het verzorgingsgebied, dat zoveel mogelijk recht doet aan het principe de snelste hulp te bieden’, behaald.

Op dit moment worden de laatste testen gedaan, worden nog enkele vragen beantwoord en vinden waar nodig nog wat kleine aanpassingen plaats.

Vanaf week 27 (week van 3 juli) gaat het nieuwe KVT- en vakkenbestand van start. Mocht je vragen hebben dan kun je deze stellen aan de Officier IB in jouw gebied