FacebookTwitterLinkedin

Eerste keurmerk voor veiliger buitengebied uitgereikt

KVOB 2Publieke en private partijen trekken samen de kar

17 mei ontving het buitengebied Hengelo/Vorden in de gemeente Bronckhorst als eerste in Nederland de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied. Het keurmerk werd uitgereikt door directeur Patrick van den Brink van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis van de KVO-aanpak. “De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van dit keurmerk”, aldus Van den Brink.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Bronckhorst, politie, brandweer, het OM, Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en het CCV intensief samengewerkt om te komen tot een plan van aanpak voor het buitengebied Hengelo/Vorden. Alle ogen en oren in het buitengebied zijn daarbij ingezet. “Denk aan bewoners en ondernemers die via WhatsApp groepen verdachte situaties melden aan de politie. Maar ook aan makelaars, jagers en boswachters die elk hun eigen rol kregen in dit proces. Door een goede informatie-uitwisseling komen zaken als diefstal van diesel of dure landbouwmachines, xtc-dumping of hennepkwekerijen die plotseling de kop opsteken in een afgelegen schuur, sneller aan het licht of kunnen zelfs voorkomen worden”, licht Van den Brink toe.

Na het zetten van de eerste stappen en het inrichten van een KVO-proces, werd het samenwerkingsverband uiteindelijk getoetst door certificeringsinstantie Kiwa. Deze toets werd glansrijk doorstaan. Daarmee is de certificering van buitengebied Hengelo/Vorden als allereerste in Nederland een feit. Zij ontvangen daarom de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

Samenwerken werkt

Het is nu al duidelijk dat de publiek-private samenwerking zijn vruchten afwerpt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat al voor winkelgebieden en bedrijventerreinen, maar blijkt nu ook succesvol om criminaliteit in het buitengebied aan te pakken. Van den Brink: “Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren om de veiligheid in buitengebieden te verbeteren. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarvoor essentieel, want veiligheid maken we tenslotte samen!”

KVOB 1