FacebookTwitterLinkedin

Nieuwsbrief De Zorg Brandveilig

de zorg brandveiligAfgelopen week kwam een nieuwe nieuwsbrief De Zorg Brandveilig uit. Daarin onder andere aandacht voor:

  • brede risicogestuurde aanpak van zorginstellingen, gemeente en brandweer in de regio Amsterdam
  • praktijkvoorbeed: Reinier de Graaf Gasthuis over o.a. de unieke toepassing van een watermistsysteem

Lees meer in de nieuwsbrief: Nieuwsbrief De Zorg Brandveilig