FacebookTwitterLinkedin

Drie parels uitgereikt in Didam

Bericht parelsWoensdagavond 15 februari werden Tonnie Kuppens, Rutger Rutjes en Hans Visser van post Didam in het zonnetje gezet. Geheel onverwacht werden zij ‘overvallen’ tijdens een reguliere oefenavond. Harriët Tomassen reikte hen namens Brandweer Nederland parels uit voor hun inzet.

De afgelopen twee jaar hebben Tonnie, Rutger en Hans zich vol overgave ingezet voor risicobeheersing en in het bijzonder ‘brandveilig leven’. De belevingswoning in Didam (tot oktober 2016) was zonder hun bijdrage nooit zo’n succes geworden. In deze woning werden burgers, ouderverenigingen, scholen, woningbouwverenigingen, zorginstellingen etc. ontvangen door dagdienstmedewerkers en vrijwilligers van het voormalig cluster Brandweer Achterhoek West. Met name omdat de vrijwilligers hiervoor tijd hebben vrij gemaakt, werd de belevingswoning draaiende gehouden.

Veel bezoekers leerden over brandveiligheid. Door niet af te wachten of er bezoekers kwamen, maar zelf inwoners, verenigingen etc. te benaderen, hebben veel mensen de belevingswoning bezocht. Dat de boodschap over risicobewustwording is overgekomen, blijkt uit de vele positieve reacties.

V.l.n.r.op de foto: Harriët Tomassen, afdelingshoofd Risicobeheersing, Hans Visser, volontair, Rutger Rutjes, vrijwillig brandweerman, Tonny Kuppens, vrijwillig bevelvoerder, Dennis Hermsen, projectleider Brandveilig Leven.