FacebookTwitterLinkedin

Mens, wat een organisatie!

IMG 5901Het is begin 2017 en er wordt nog flink gepraat en nagedacht over de ´nieuwe VNOG´. Net als andere collega´s bedacht ook ik– Nienke Janssen – vorig jaar in welke functie ik mezelf graag zou zien. Ik stapte op een aantal collega´s af en ging het gesprek aan… programmamanager voor Mens & Organisatie, zou het wat voor me zijn?Door stil te staan en bewust te kiezen, realiseerde ik dat ik blij ben dat ik voor de VNOG werk. Ik voel me energiek als ik er aan denk om aan deze organisatie mee te mogen bouwen door een bijdrage te leveren aan een mensgerichte VNOG. Ik verdiepte me in het programma en in mijn bijdrage…Mens & Organisatie kreeg voor mij ook ineens de lading: Mens, wat een organisatie!

Een dubbele lading dus, want de eerste grote klus is helder krijgen wat we precies willen én bedoelen met een mensgerichte VNOG. Waar transparantie, eerlijkheid, betrokkenheid, daadkracht en professionaliteit de dragende kernwaarden zijn. De eerste ideeën voor het programma waren gevangen in een opdracht die ik van de OR en directie kreeg. Daarin zijn doelstellingen benoemd gericht op: cultuur, leiderschap, vakbekwaamheid, binding en betrokkenheid van vrijwilligers en gezond en langdurig inzetbaar personeel.

We zullen de komende tijd nog met elkaar moeten bepalen wat we binnen 4 jaar precies willen doen en bereiken op deze thema’s. Een enthousiaste club collega’s, de programmagroep M&O, werkt daar in ieder geval aan mee. Wijziging in samenstelling is mogelijk, maar tot nu toe gaat het om ondersteuning van (van links naar rechts op de foto) Johan Veldman (Bestuur, Strategie en Communicatie), ikzelf, Alette Smeenk (HRM), Hans van Waardenburg (OR) en Edwin Kadiks (Kennis & Ontwikkeling)

De opdrachtgevers (OR en directie) stellen niet voor niets: “we werken aan een VNOG die stroomt, leeft en beweegt”. Het is natuurlijk de bedoeling dat het programma Mens & Organisatie ook merkbaar is voor alle collega’s in de organisatie. Voor jou dus. Dat kan op verschillende manieren, zoals dat je merkt dat de kernwaarden duidelijk zichtbaar zijn. Omdat de basishouding bijvoorbeeld is dat alles openbaar (transparant) is, tenzij het iemand of het werk schaadt. Of omdat we, zelfs bij technische of informatiemanagementvraagstukken óók bedenken hoe dit bijdraagt aan het effect op cultuur. Een voorbeeld is het sleutelsysteem voor alle gebouwen in onze regio. Als je bijvoorbeeld alle gebouwen voor alle collega’s zou open stellen is dat heel open en transparant, maar betekent ook dat we elkaar moeten vertrouwen. En hoe gaat dat dan als je een groot deel van de collega’s wellicht helemaal niet kent? Willen we dan nog steeds open zijn? Of zijn er grenzen? Is openheid makkelijker gezegd dan gedaan? Verder gaan we onder andere bekijken hoe we om gaan met thema’s als mobiliteit, leren en coaching. Dit doen we onder andere in nauwe samenwerking met HRM en Kennis & Ontwikkeling.

De komende tijd zal er vanuit M&O vaker een bericht komen om je op de hoogte te houden. Heb je ideeën, opmerkingen, of wil je meer informatie, bij deze de uitnodiging om vooral bij mij of een van de programmagroepleden aan te kloppen. Want, niet alleen moet het programma merkbaar zijn in de organisatie, het is ook alleen maar MAAKbaar als jij en andere collega’s hun bijdrage leveren. Het credo voor Mens & Organisatie is namelijk: van, voor en door de VNOG. Van vakbekwaamheid tot financiën, van vrijwilliger tot beroepscollega, van Europaweg tot post. Dus ik hoop ook op jouw bijdrage, in welke vorm dan ook. Samenwerken aan Veiligheid. En aan de VNOG.