Text Size

Iedereen in beeld, samen flexibel en veilig werken

Filmpje af te spelen via Google Chrome, de telefoon of tablet, via You Tube

Stand van zaken juli 2018
Stand van zaken mei 2018

De voorbereidingen voor één VNOG-netwerk, Skype voor Bedrijven en nieuwe 088-telefoonnummers voor alle vaste nummers zijn in volle gang. Onder de projecttitel Iedereen in beeld! proberen we dit jaar alle veranderingen in goede banen te leiden.  

@ToonWorkz


We willen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie vanuit hetzelfde (draadloze) netwerk en dat iedereen met de juiste middelen kan werken. Decentrale oplossingen worden gecentraliseerd, zodat het beheer en ondersteuning beter geregeld is en we de kwaliteit en de veiligheid van de systemen kunnen garanderen. Op deze pagina's lees je meer over alle onderdelen van het project.