Toegankelijkheidsverklaring

De website www.vnog.nl.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. De huidige website voldoet op een aantal punten nog niet aan de eisen (technisch bereikbaar en begrijpelijk/leesbaar).

Toets op digitale toegankelijkheid
De VNOG heeft de website in 2020 getest op (digitale) toegankelijkheid. De verbetervoorstellen die hieruit naar voren zijn gekomen, worden meegenomen bij het ontwerp van een compleet nieuwe website die uiterlijk 30 juni 2022 gereed is. Op basis van het onderzoek naar de huidige website www.vnog.nl is in augustus en september 2020 is de digitale toegankelijkheidsverklaring opgesteld en opgenomen in het centrale register.

De website van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) voldoet maar voor een deel aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Mede omdat een nieuwe website al op de planning stond is ervoor gekozen verbeteringen niet in het huidige www.vnog.nl aan te brengen maar die mee te nemen in de compleet nieuwe website. Mochten er in de tussentijd tekortkomingen worden geconstateerd op de huidige website, dan wordt per keer gekeken of deze op de oude website al worden opgelost. In ieder geval wordt met deze punten wel rekening gehouden bij het ontwerp van de nieuwe website.

Responsive
Het huidige www.vnog.nl werkt ´responsive´. Daardoor kan de website op allerlei apparaten worden weergegeven: van smartphone, tablet tot desktop. Het nieuw op te leveren vnog.nl voldoet hier ook aan.

Teksten
Het leesniveau van de teksten op het huidige vnog.nl is nog niet voor alle bezoekers geschreven op B1/B2 niveau, met het nieuw op te leveren vnog.nl wordt hier wel rekening mee gehouden waardoor het grootste deel van de Nederlandse bevolking de teksten begrijpelijk/leesbaar vindt.
Met cursussen bevordert de VNOG bij medewerkers het schrijven van eenvoudige teksten.

Afbeeldingen
Op het huidige vnog.nl bevatten ´Informatieve afbeeldingen´ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) nog geen vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten door middel van hulpverleningssoftware nu nog niet laten afspelen. Het nieuwe vnog.nl gaat hier wel aan voldoen.
Video´s op het huidige vnog.nl zijn steeds meer ingesproken en ondertiteld. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid op de nieuwe website.
Bij het kleurgebruik is op het nieuwe vnog.nl zoveel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

Proclaimer
De informatie op vnog.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. We besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Komt u toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact met ons op te nemen.

Vragen
Heeft u vragen over de toegankelijkheid van vnog.nl of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met team Communicatie, tel. 088-310 4000 of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het toegankelijkheidslabel van www.vnog.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.